• English
  • 日本語
  • France
  • Deutschland
  • Italy
  • España
  • Slovenia

Reports

Report / 31st January 2022

An analysis by the Center for Global Development reports that the average Briton produced more carbon dioxide in the first two days of January than an average person from the Democratic Republic of Congo would in an entire year.

Report / 20th January 2022

Ne moremo si resno zamisliti nove ekonomske paradigme za upravljanje skupnih zemeljskih virov brez poglobljenega razmisleka o potrebi po vsesvetovni psihološki in družbeni preobrazbi, s katero se bo zavedanje povprečnega človeka razširilo v smeri sprejemanja skupnega dobrega za celotno človeštvo.

Report / 17th January 2022

The coronavirus vaccine divide is costing lives and supercharging inequalities worldwide, a new report from Oxfam warns.

Report / 14th December 2021

New evidence compiled by the World Health Organization and the World Bank shows that the COVID-19 pandemic is likely to halt two decades of global progress towards Universal Health Coverage.